List of Mphil / PhD Scholars

List of M. Phil and Ph. D students

S. No NAME OF SCHOLAR
  Ph. D M.Phil
1. Mr. Ajay Kumar Ms. Diksha Sharma
2. Mrs. Payal Rani Ms. Rubina Akhtar
3. Mrs. Nishi Slathia Ms. Paras Sharma
4. Mrs. Soraj Saini Ms. Surbhi Mehta
5. Mr. S.R Dubey Ms. Vidushi Bhardwarz
6. Mrs. Rohi Wahi Mr. Ankush Sharma
7. Mr. Sunil Kumar Mr. Shazad Manhas
8. Mr.K.S Chauhan Mr. Abhilove Mahajan
9. Mrs. Ankita Bakshi Ms. Manvi Raina
10. Ms. Bisat Tariq Ms. Satnam Kour
11. Mr. Kamran Zarri Ms. Aparna Sharma
12. Mr. Dhanraj Singh Chib Mr. Javid Iqbal
13. Ms. Vasundra Raje Mr. Ameet Kumar
14. Mrs. Parvana Bhatt Ms. Humma Muneer
15. Ms. Sukhwinder Kour Ms. Rizvana Choudhary
16.   Mr.Fazal Raj Dev
17.   Ms. Noureen
18.   Mr. Abrar Ahmed
19.   Ms. Varsha Rakwal
20.   Ms. Farhat Bano